Garantijos apribojimai

Šios garantijos sąlygos taikomos Rea maišytuvams ir priedams, kuriuose sumontuotos originalios “Rea” dalys ir kurie prižiūrimi ir naudojami vadovaujantis naudojimo ir priežiūros instrukcija. Montuojant maišytuvus ir vandens sistemos jungiamąsias dalis, taip pat jas projektuojant, būtina laikytis vietinių valdžios institucijų nustatytų sąlygų ir teisės aktų. Anksčiau minėtos “Rea” garantijos netaikomos gedimams dėl neteisingo surinkimo, netinkamo sumontavimo, valymo (šveitimo arba ėdžių valiklių naudojimo), netinkamo naudojimo, netaisymo arba nepriežiūros, kai vandenyje yra nešvarumų (šiukšlių, kalkių, cheminių medžiagų ir pan.). Garantija netaikoma elektroninių maišytuvų baterijoms. Šios garantijos neriboja įstatymuose nustatytų vartotojo teisių, taikomų pagal galiojantį ir privalomą šalies Vartotojų teisių apsaugos įstatymą. Šios garantijų taisyklės ir sąlygos sudarytos, reglamentuojamos ir interpretuojamos pagal Lietuvos įstatymus. Jeigu reikia išsamesnės informacijos arba turite klausimų dėl “Rea” garantijų, prašome kreiptis į “Rea” gaminių pardavėją.

 

Dokumentai:

Gamintojo garantija

Gamintojo instrukcija